Jelenlegi hely

Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22-23. § szerint az állami, önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat. A hagyományos közzétételi módok a technológiai változások következtében előálló új társadalmi igények miatt egyre inkább elégtelenek és gazdaságtalanok, ezért szükséges az elektronikus közzététel előírása.

Gyúró Község Önkormányzata az alábbiakban tesz eleget a törvényi kötelezettségének.

1.    Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.    Kapcsolat, szervezet, vezetők

 • Elérhetőségi adatok
 • A szervezeti struktúra
 • A szervezet vezetői
 • Képviselő-testület tagjai
 • Szervezeti egységek vezetői

1.2.    Felügyelt költségvetési szervek

 • Nevelési és Oktatási intézmények
 • Egészségügyi, szociális intézmények
 • Kulturális intézmények
 • Egyéb intézmények

1.3.    Gazdálkodó szervezetek

1.4.    Közalapítványok

1.5.    Lapok

1.6.    Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

2.    Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1.    A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Kapcsolodó dokumentumok:

 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
 • SZMSZ

2.2.    Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 • Nyomtatványok

2.3.    Közszolgáltatások

2.4.    A szerv nyilvántartásai

 • bejelentésköteles termékkörök
 • működési engedélyek
 • telephelyekről vezetett nyilvántartások

2.5.    Nyilvános kiadványok

2.6.    Döntéshozatal, ülések

2.7.    A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.8.    Pályázatok

2.9.    Közérdekű adatok igénylése

2.10  Közzétételi listák

3.    Gazdálkodási adatok

3.1.    A működés törvényessége, ellenőrzések

 • Vizsgálatok, ellenőrzések listája
 • Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
 • Számvevői jelentés 2010.
 • Számvevői jelentés 2008.
 • Tanúsítványok 2008.
 • Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
 • Működés eredményessége, teljesítmény
 • Működési statisztika

3.2.    Költségvetések, beszámolók

 • Költségvetések
 • Beszámolók

3.3.    Működés

 • A foglalkoztatottak (a létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések adatait a költségvetési beszámoló tartalmazza)
 • Támogatások
 • Szerződések