Jelenlegi hely

Helyi nevelési program sajátosságai

1999. szeptember 1-től helyi nevelési program szerint dolgozunk, mely évről évre gazdagodott gyakorlati tapasztalatokkal. Az elmúlt években többször módosították a Közoktatási törvényt. Így volt 2003-ban is, amikor az óvodai nevelés alapprogramját hozzá kellett igazítani a törvényi keretekhez.

A 2006/2007-es nevelési évben óvodánk szakmai elismerésben részesült azáltal, hogy a HEFOP 3.1.3 pályázat nyertes intézményei közé tartozik. Az óvoda helyi nevelési programja a kompetencia alapú óvodai programcsomaggal kiegészült és átalakult. Óvodánkat továbbra is a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség értékek kezelése jellemzi. Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzésében segíti hozzá a gyermeket. Megteremti annak a lehetőségét, hogy a gyermek a játékban, művészetekben, alkotómunkán, saját tevékenységen keresztül szerezze meg azokat az élményeket, amelyek megnyitják, és ébren tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére.

A kompetencia alapú óvodai programcsomag fejlesztési kompetenciájának sajátos elemei,  Dr. Pála Károlyt idézve: „Az ismeretek, azok alkalmazási képessége és az alkalmazásban megfelelő motiváció, illetve attitűd, együttesen jelölik ki azokat a képességrendszereket, képességhalmazokat, amelyeket egy adott terület kompetenciájaként meghatároznak.”

A kompetencia alapú nevelés a gyermekek számára önfeledt, boldog gyermekkort jelent, mert:

  • kedvük, igényük elképzeléseik szerint játszhatnak és mozoghatnak térben, időben, zenében és festészetben
  • átélhetik a mesék és a versek szárnyaló világát
  • átérezhetik a hagyományok üzenetét
  • bábozhatnak, dramatizálhatnak
  • nap, mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, az őket körülvevő világról, a környezetről, a teremtés csodáiról, a számok, mennyiségek birodalmáról
  • játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől
  • bátran, nyíltan kérdezhetnek
  • megtapasztalhatják, hogy a megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges
  • s mindeközben a nevelők tiszteletben tartják a gyermekek törvényeit is.

Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek elméletileg differenciáltak, elkülönültek, a gyakorlatban azonban a tárgyi koncentráció elvének megfelelően egységet alkotnak.