Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22-23. § szerint az állami, önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat. A hagyományos közzétételi módok a technológiai változások következtében előálló új társadalmi igények miatt egyre inkább elégtelenek és gazdaságtalanok, ezért szükséges az elektronikus közzététel előírása.

Gyúró Község Önkormányzata az alábbiakban tesz eleget a törvényi kötelezettségének.

1.    Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.    Kapcsolat, szervezet, vezetők

szervezetiabra onkormanyzat

1.2.    Felügyelt költségvetési szervek

1.3.    Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

           A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételei:
      Javaslat "az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról" szóló 8/2019. (VII.31.) önkormányzati rendeletére (PDF)
    Törvényességi felhívás "a gyermekek védelméről" szóló 17/1997 (XII.22.) önkormányzati rendeletre vonatkozóan (PDF)
      Határidő hosszabbítás a "települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról" szóló 4/2020 (IV.29.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban

2.    Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1.    A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Kapcsolodó dokumentumok:

  • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
  • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
  • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
  • 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

2.2.   Közszolgáltatások

2.3.   A szerv nyilvántartásai

 • bejelentésköteles termékkörök
 • működési engedélyek
 • telephelyekről vezetett nyilvántartások

2.4.    

2.5.  Közérdekű adatok igénylése

2.6.  Közzétételi listák

2.7.  A hivatalra vonatkozó szabályzatok

3.    Gazdálkodási adatok

3.1.    A működés törvényessége, ellenőrzések: 

 • Vizsgálatok, ellenőrzések listája
 • Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
 • Számvevői jelentés 2010.
 • Számvevői jelentés 2008.
 • Tanúsítványok 2008.
 • Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
 • Működés eredményessége, teljesítmény
 • Működési statisztika

3.2.    Költségvetések, beszámolók

 • Költségvetések
 • Beszámolók

3.3.    Működés

 • A foglalkoztatottak (a létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések adatait a költségvetési beszámoló tartalmazza)
 • Támogatások
 • Szerződések: 

             Szőlőhegy utca felületének felújítása 2019

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezek az apró szövegfájlok információkat szolgáltatnak számunkra a honlap használatáról, de nem tárolnak személyes adatokat. Honlapunkra látogatva Ön beleegyezik a cookie-k használatába.