Határozatok

2021. évi Képviselő-testületi határozatok:

 

DÖNTÉS SZÁMA       DÖNTÉS TÉMÁJA
126/2021. (XII.10.)  

A 2021. december 10-i közmeghallgatás jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról

125/2021. (XII.10.)  

A 2021. december 10-i közmeghallgatás jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról

124/2021. (XII.10.)  

A Képviselő-testület 2020 - 2021. évi tevékenységéről, a 2022. évi tervekről szóló beszámoló elfogadásáról

123/2021. (XII.10.)  

A napirendi pontok elfogadásáról

122/2021. (XI.30.)  

A 2021. november 30-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról

121/2021. (XI.30.)  

A 2021. november 30-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról

120/2021. (XI.30.)  

A szennyvíz tisztító kapacitás bővítő beruházás megvalósításának lehetőségéről

119/2021. (XI.30.)  

A 2021. évi közmeghallgatás helyszínéről és időpontjáról

118/2021. (XI.30.)  

Név szerinti szavazás elrendeléséről

117/2021. (XI.30.)  

Nyugdíjasoknak szánt karácsonyi ajándékcsomag beszerzéséről

116/2021. (XI.30.)  

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése módosításának elfogadásáról

115/2021. (XI.30.)   Gyúró Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve elfogadásáról Önkormányzat  Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve elfogadásáról
114/2021. (XI.30.)  

Gyúró Község Önkormányzata 2021. évi környezeti állapotáról szóló éves jelentés elfogadásáról

113/2021. (XI.30.)  

Gyúró Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

112/2021. (XI.30.)  

A 2021. évi adóügyi munkáról szóló beszámoló elfogadásáról

 111/2021. (XI.30.)  

A napirendi pontok elfogadásáról

110/2021. (11.15.)                  

A 2021. november 15-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról

109/2021. (11.15.)  

A 2021. november 15-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról

108/2021. (11.15.)  

A 2021. évi kötelezően megtartandó közmeghallgatás helyszínéről

107/2021. (11.15.)  

A Gyúró, 71/1. hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésének szándékáról

106/2021. (XI.15.)  

Gyúró Község vis major esemény helyreállítás támogatására benyújtott pályázat megvalósítására beérkezett ajánlat elfogadásáról és a kivitelező megbízásáról

105/2021. (11.15.)  

A napirendi pontok elfogadásáról

104/2021. (11.15.)  

A 2021. november15-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról

103/2021. (11.15.)  

A 2021. november15-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról

102/2021. (11.15.)  

A Bursa Hungarica pályázat pályázójának támogatásáról

 101/2021. (11.15.)  

A napirendi pontok elfogadásáról

100/2021. (11.04.)   A 2021. november 4-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról  
99/2021. (11.04.)   A 2021. november 4-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról
98/2021. (11.04.)   Baranyai Tamás képviselő javaslata alapján az Etyek-Gyúró-Vál-Vereb út projekttel összefüggésben megvalósítani kért forgalomcsillapítási lehetőségekkel és igényekkel kapcsolatos levél kiküldéséről
97/2021. (11.04)   A határozat mellkéletében szereplő Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1045-1/2021. ügyiratszámú törvényességi javaslatának és az egészségügyi alapellátásról szóló rendelet-tervezet első olvasatának elfogadásáról
96/2021. (11.04.)   Gyúró Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 306/18, 306/19, 306/20 és 306/21 hrsz-ú közművesített telkek eladásáról
95/2021. (11.04.)   A Szociális Bizottság 5 főről 7 főre emeléséről szóló rendelet-módosítási javaslat elutasításáról
94/2021. (11.04.)   Gyúró Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
93/2021. (11.04.)   Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi eljárás lezárásáról
92/2021. (11.04.)   A napirendi pontok elfogadásáról

91/2021. (09.28.)              

 

A 2021. szeptember 28-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról

90/2021. (09.28.)

 

A 2021. szeptember 28-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról

89/2021. (09.28.)

 

Baranyai Tamás képviselő által, az Etyek-Gyúró-Vál-Vereb út projekttel összefüggésben megvalósítani kért forgalomcsillapítási lehetőségekkel és igényekkel kapcsolatos határozati javaslatának elutasításáról

88/2021. (09.28.)

 

Név szerinti szavazás elrendelésének elutasításról

87/2021. (09.28.)

 

A szennyvíz-telep tisztítóművébe történő aggregátor beszerzésének támogatásáról

86/2021. (09.28.)

 

A polgármesteri tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról

85/2021. (09.28.)

 

Orvosi eszköz beszerzésre beérkezett árajánlatokról

84/2021. (09.28.)

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjéról, valamint igénybevételük rendjéről szóló rendelet-tervezetéről

83/2021. (09.28.)

 

A szennyvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezéséről

82/2021. (09.28.)

 

Az ivóvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezéséről

81/2021. (09.28.)

 

2464 Gyúró, Zártkert 1309/2. hrsz alatti ingatlan elidegenítésének lehetőségéről

80/2021. (09.28.)

 

2464 Gyúró, Thököly u. 13. szám alatti ingatlan elidegenítésének lehetőségéről

79/2021. (09.28.)

 

A Gyúró SE 2020. évi munkájáról szóló beszámolóról

78/2021. (09.28.)

 

A védőnő 2020. évi munkájáról szóló beszámolóról

77/2021. (09.28.)

 

A Bursa Hungarica program 2021. évi kiírásában való részvételről

76/2021. (09.28.)

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/665-1/2021. ügyiratszámú Törvényességi felhívásában foglaltakról

75/2021. (09.28.)

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/667-1/2021. ügyiratszámú Törvényességi felhívásában foglaltakról

74/2021. (09.28.)

 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése módosításának elfogadásáról

73/2021. (09.28.)

 

A napirendi pontok elfogadásáról

72/2021. (08.25.)

  A 2021. augusztus 25-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról 

71/2021. (08.25.)

  A 2021. augusztus 25-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról

70/2021. (08.25.)

  A háziorvosi ügyelet finanszírozásának változásáról

69/2021. (08.25.)

  A Gyúrói Iskoláért Alapítvány támogatásáról

68/2021. (08.25.)

  A Völgy Vidék Közösség számára, rendezvény megtartását lehetővé tevő tagi kölcsön biztosításáról

67/2021. (08.25.)

  A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról

66/2021. (08.25.)

  A napirendi pontok elfogadásáról

65/2021. (08.25.)

  Vagyonnyilatkozat leadásáról

64/2021. (VII.21.)

 

A 2021. július 21-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról (PDF)

63/2021. (VII.21.)

 

A 2021. július 21-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról (PDF)

62/2021. (VII.21.)

 

Szociális tűzifa pályázaton való önkormányzati részvételről (PDF)

61/2021. (VII.21.)

 

A 483/4. és Gyúró 483/5. hrsz-ú ingatlanok megvalósuló kerékpárút kivitelezéséről (PDF)

60/2021. (VII.21.)

 

A Gyúró 468. és Gyúró 484. hrsz-okon szereplő (Gátköz) járda kivitelezéséről (PDF)

59/2021 (VII.21.)

 

A Gyúró 468. és Gyúró 484. hrsz-okon szereplő (Gátköz) járda fejlesztésének anyagbeszerzéséről (PDF)

58/2021 (VII.21.)

 

A Gyúrói Református Egyházközség támogatásáról (PDF)

57/2021 (VII.21.)

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatáról (PDF)

56/2021 (VII.21.)

 

A napirendi pontok elfogadásáról (PDF)

55/2021 (VI.14.)

 

Az Érdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi működéséről szóló beszámolóról (PDF)

54/2021 (VI.14.)  

A Gyúrói Református Egyházközség 2020. évi munkájáról szóló beszámolóról és Gyúró Község Önkormányzatától kapott támogatás elszámolásáról (PDF)

53/2021 (VI.14.)  

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2020. évi működéséről szóló beszámolóról (PDF)

52/2021 (VI.14.)

 

Marton Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásához való hozzájárulásról (PDF)

51/2021 (VI.14.)  

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi szociális és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóról (PDF)

50/2021 (VI.14.)  

A Gárdonyi Rendőrkapitányság 2020. évi működéséről szóló beszámolóról (PDF)

49/2021 (VI.14.)  

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működéséről szóló beszámolóról (PDF)

48/2021 (VI.14.)  

A vis maior pályázat megvalósítására beérkezett ajánlat elfogadásáról és a kivitelező megbízásáról (PDF)

47/2021 (VI.8.)  

A Rákóczi Ferenc utcában található játszótér játékeszközeinek szabványossági hibáinak elhárításának megrendeléséről (PDF)

46/2021 (VI.8.)  

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról (PDF)

45/2021 (V.27.)  

A vis maior pályázat megvalósítására beérkezett ajánlat elfogadásáról és a kivitelező megbízásáról (PDF)

44/2021 (V.13.)  

Magyar Falu Program keretében orvosi eszköz beszerzését célzó pályázat benyújtásáról (PDF)

43/2021 (V.12.)  

Magyar Falu Program keretében orvosi eszköz beszerzését célzó pályázat benyújtásáról (PDF)

42/2021 (V.12.)  

A belső ellenőrzés által készített ellenőrzési jelentés megismeréséről és a javaslatok elfogadásáról (PDF)

41/2021 (IV.30.)  

A 2020. évi nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállításának közszolgáltatásáról szóló beszámoló elfogadásáról (PDF)

40/2021 (IV.30.)  

A szennyvíz hálózat 2021-2036 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének év közbeni módosításáról (PDF)

39/2021 (IV.27.)  

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építésére/felújítására benyújtott pályázat benyújtásáról (PDF)

38/2021 (IV.27.)  

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi beszámolójának elfogadásáról (PDF)

37/2021 (IV.21.)  

A Gyúrói Gézengúz Óvoda Házirendjének elfogadásáról (PDF)

36/2021 (IV.19.)  

A Vereb-Vál-Gyúró-Etyek összekötőút kialakítása miatt szükségessé váló Gyúró Község településrendezési eszközeinek módosításáról (PDF)

35/2021 (III.22.)  

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás beszámolójának elfogadásáról (PDF)

34/2021 (III.22.)  

Rendelettervezet véleményezéséről (PDF)

33/2021 (III.17.)  

Az Önkormányzat 2021. évi éves összesített közbeszerzési tervéről (PDF)

32/2021. (III.17.)  

A Gyúrói Gézengúz Óvoda 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozásról (PDF)

31/2021 (III.15.)  

A saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásáról (PDF)

30/2021 (III.4.)  

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés módosításának elfogadásáról (PDF)

26-29/2021 (III.2.)  

Önkormányzati ingatlan értékesítéséről (PDF)

25/2021 (III.1.)  

A Gyúrói Faluház és könyvtár szolgáltatási tervéről (PDF)

24/2021 (II.19.)  

"Építési telek kialakítása, közművesítése - 2020 című, MFP-TKK/2020" kódszámú pályázathoz műszaki ellenőr kiválasztásáról (PDF)

23/2021 (II.19.)  

"Építési telek kialakítása, közművesítése - 2020 című, MFP-TKK/2020" kódszámú pályázathoz vállalkozó kiválasztásáról (PDF)

22/2021 (II.19.)  

"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című pályázathoz műszaki ellenőr kiválasztásáról (PDF)

21/2021 (II.19.)  

"Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatás - 2020" című MFP-BJA/2020 kódszámú pályázathoz műszaki ellenőr kiválasztásáról (PDF)

20/2021 (II.18.)  

"Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatás - 2020" című MFP-BJA/2020 kódszámú pályázathoz kivitelező vállalkozó kiválasztásáról (PDF)

19/2021 (II.15.)  

Gyúró község 2021. évi költségvetésének első olvasatáról (PDF)

18/2021 (II.15.)  

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról (PDF)

17/2021 (II.15.)  

A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadásáról a képviselők köztartozásmentes adózói adóbázisban való szerepléséről (PDF)

16/2021 (II.15.)  

A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadásáról a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről (PDF)

15/2021 (II.5.)  

Gyúró Község Polgármesterének 2021. évi szabadságának ütemezéséről (PDF)

14/2021. (II.5.)  

A TOP-3.2.1-15.FE1-2016-00044 számú „Energetikai fejlesztés Gyúró Község Önkormányzatának épületein” című projektről (PDF)

13/2021. (II.5.)  

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezéséről (PDF)

12/2021. (I.29.)  

Önkormányzati kerékpárút építése - 2020 című MFP-OKE/2020 kódszámú pályázathoz tervdokumentáció elkészítésére megkötött vállalkozói szerződés 1. sz. módosításáról (PDF)

11/2021. (I.29.)  

„Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2020” című, MFP-BJA/2020 (PDF)

10/2021. (I.29.)                               

A 2/2021. (I.11.) határozat módosításáról (PDF)

9/2021. (I.21.)  

A Gyúrói Gézengúz Óvoda nyári zárva tartásáról (PDF)

8/2021. (I.21.)  

A TordasZoo Állatmentő Farm Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásának elfogadásáról (PDF)

7/2021. (I.19.)                           

„Építési telek kialakítása, közművesítés – 2020 című MFP-TKK/2020” kódszámú pályázathoz tervdokumentáció elkészítésére vállalkozó kiválasztásáról (PDF)

6/2021. (I.19.)  

„Önkormányzatok feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázathoz vállalkozó kiválasztásáról (PDF)

5/2021. (I.19.)  

Hozzájárulás a Martonvásár agglomerációs szennyvíztisztítómű fejlesztéséhez (PDF)

4/2021. (I.19.)                  

Önkormányzati kerékpárút építése 2020 című pályázathoz tervdokumentáció elkészítésére vállalkozó kiválasztásáról (PDF)

3/2021. (I.14.)   

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról és módosításáról (PDF)

2/2021. (I.11.)   

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről (PDF)

1/2021. (I.11.)  

Gyúró Község Polgármesterének 2020. évi igénybe vett szabadságának megállapításáról (PDF)

 

2021. évi Szociális Bizottsági határozatok:

DÖNTÉS SZÁMA       DÖNTÉS TÉMÁJA
 50-81/2021. (XII.06.)    2021.december 6. zárt ülésen hozott határozatok
49/2021. (XI.30)  

a 2021. november 30-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról

48/2021. (XI.30)  

Gyúró Község Képviselő-testületének soron következő, 2021. november 30-án tartandó nyílt ülésére benyújtott,  a szennyvíz tisztító kapacitás bővítő beruházás megvalósításával összefüggő döntések meghozataláról szóló előterjesztésének elfogadása

47/2021. (XI.30)  

Gyúró Község Képviselő-testületének soron következő, 2021. november 30-án tartandó nyílt ülésére benyújtott,  a 2021. évi közmeghallgatás helyszínéről és időpontjáról szóló előterjesztésének elfogadása

46/2021. (XI.30)  

Gyúró Község Képviselő-testületének soron következő, 2021. november 30-án tartandó nyílt ülésére benyújtott,  a nyugdíjasoknak szánt karácsonyi ajándékcsomag beszerzéséről szóló előterjesztésének elfogadása

45/2021. (XI.30)  

Gyúró Község Képviselő-testületének soron következő, 2021. november 30-án tartandó nyílt ülésére benyújtott,  Gyúró Község Önkormányzatának az avarégetésről szóló rendeletének újra alkotásáról szóló előterjesztésének elfogadása

44/2021. (XI.30)  

Gyúró Község Képviselő-testületének soron következő, 2021. november 30-án tartandó nyílt ülésére benyújtott,  Gyúró Község Önkormányzatának az egészségügyi alapellátásról szóló rendeletének újra alkotásáról szóló előterjesztésének elfogadása

43/2021. (XI.30)  

Gyúró Község Képviselő-testületének soron következő, 2021. november 30-án tartandó nyílt ülésére benyújtott,  Gyúró Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének II.számú módosításának elfogadásáról

42/2021. (XI.30)  

Gyúró Község Képviselő-testületének soron következő, 2021. november 30-án tartandó nyílt ülésére benyújtott,  a Váli Közös Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításának elfogadásáról

41/2021. (XI.30)  

Gyúró Község Képviselő-testületének soron következő, 2021. november 30-án tartandó nyílt ülésére benyújtott,  Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve elfogadásáról

40/2021. (XI.30)  

Gyúró Község Képviselő-testületének soron következő, 2021. november 30-án tartandó nyílt ülésére benyújtott,  az Önkormányzat 2021. évi környezeti állapotáról szóló éves jelentés elfogadásáról

39/2021. (XI.30)  

Gyúró Község Képviselő-testületének soron következő, 2021. november 30-án tartandó nyílt ülésére benyújtott,  az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

 38/2021. (XI.30)    Gyúró Község Képviselő-testületének soron következő, 2021. november 30-án tartandó nyílt ülésére benyújtott,  a 2021. évi adóügyi munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
 37/2021. (XI.30)    a Szociális Bizottság 2021. november 30-i ülésének napirendjéről
33-36/2021. (11.04.)  

 A Szociális Bizottság 2021. november 4-i zárt ülésének határozatai

32/2021. (11.04.)  

 A 2021. november 4-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról

31/2021. (11.04.)  

 A 2021. november 4-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról

30/2021. (11.04.)  

 Baranyai Tamás képviselő által benyújtott előterjesztés megtárgyalásának javaslata a Képviselő-testület számára

29/2021. (11.04.)  

 Gyúró Község Képviselő-testületének soron következő, 2021. november 4-én tartandó nyílt ülésére benyújtott, Gyúró Község Önkormányzatának az egészségügyi alapellátásról szóló 8/2019. (VII.31.)  rendeletének újra alkotásáról szóló előterjesztésének elfogadása

28/2021. (11.04.)  

 Gyúró Község Képviselő-testületének soron következő, 2021. november 4-én tartandó nyílt ülésére benyújtott, Gyúró Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 306/18, 306/19, 306/20 és 306/21 hrsz-ú közművesített telkek eladási szándékáról szóló előterjesztésének elfogadása azzal, hogy a telkek kerüljenek eladásra

27/2021. (11.04.)  

 Gyúró Község Képviselő-testületének soron következő, 2021. november 4-én tartandó nyílt ülésére benyújtott, Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének a téli rezsicsökkentésre biztosított szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló …./2021. (XI.04.) önkormányzati rendelete megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadása

26/2021. (11.04.)  

 Gyúró Község Képviselő-testületének soron következő, 2021. november 4-én tartandó nyílt ülésére benyújtott, Gyúró Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X.24.) számú rendeletének módosításáról szóló előterjesztés elfogadása

25/2021. (11.04.)  

 Gyúró Község Képviselő-testületének soron következő, 2021. november 4-én tartandó nyílt ülésére benyújtott,  a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi eljárás lezárásáról szóló előterjesztés elfogadásáról

24/2021. (11.04.)  

 A Szociális Bizottság 2021. november 4-i ülésének napirendjéről

23/2021. (08.25.)

 A 2021. augusztus 25-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról

22/2021. (08.25.)  

 A 2021. augusztus 25-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról

21/2021. (08.25.)    A Gyúrói Iskoláért Alapítvány támogatásáról
20/2021. (08.25.)  

 Kovácsné Fiáth Ágnes Julianna kérelméről

19/2021. (08.25.)  

 Tóth Andrea kérelméről

18/2021. (08.25.)    A Szociális Bizottság 2021. augusztus 25-ei ülésének napirendjéről
17/2021. (08.25.)  

 Képviselői vagyonbevallás leadásáról

     
     
     
                      
     
     
                            
     
     
                    
     
   
     

 

 

2020. évi Képviselő-testületi határozatok:

2020. december 9. - 148/2020. (XII.9.) határozat [PDF]2020

2020. december 9. - 147/2020. (XII.9.) határozat [PDF]

2020. december 9. - 146/2020. (XII.9.) határozat [PDF]

2020. december 9. - 145/2020. (XII.9.) határozat [PDF]

2020. december 9. - 144/2020. (XII.9.) határozat [PDF]

2020. december 7. - 115-143/2020. (XII.7.) határozat [PDF]

2020. december 3. - 114/2020. (XII.3.) határozat [PDF]

2020. december 3. - 113/2020. (XII.3.) határozat [PDF]

2020. december 1. - 112/2020. (XII.1.) határozat [PDF]

2020. november 27. - A Bursa Hungarica pályázat keretében hozott határozatok [PDF]

2020. november 25. - 107/2020. (XI.25.) határozat [PDF]

2020. november 24. - 106/2020. (XI.24.) határozat [PDF]

2020. november 24. - 105/2020. (XI.24.) határozat [PDF]

 

 

 

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezek az apró szövegfájlok információkat szolgáltatnak számunkra a honlap használatáról, de nem tárolnak személyes adatokat. Honlapunkra látogatva Ön beleegyezik a cookie-k használatába.