Jelenlegi hely

Zöld óvoda

Óvodánkban kiemelt szerepet kap a környezet megismerése, a természeti értékek, a természet védelme. 2010-ben elnyertük a Zöld óvoda címet.

A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Ebben az életkorban teremtjük meg az érzelmi vonzódást a természethez. A környezet megszerettetése, gondozása, a természet szeretetére való nevelésnek át kell hatnia az egész óvodai életet. Az önfeledt játék, a rácsodálkozás mellett észrevétlenül tanulják meg, hogyan óvják, védjék a természet tisztaságát, szépségét. Óvodánk nevelőtestületével törekszünk arra, hogy a gyermekeket olyan hatások érjék, amely környezetük felfedezésére ösztönzi őket. A kirándulások, a környezetünkben tett séták alkalmával lehetőséget adunk a természet megismerésére. Minél több alkalmat adunk a környezetünk felfedezésére, annál jobban szeretik és védik majd. Óvodáskorban alapozzuk meg a gyerekek természetszemléletét, ezáltal elérhetjük hosszútávon, hogy felnőttként is elkötelezettséget érezzenek a természet iránt, környezettudatos életet éljenek.

Állatok világnapja: október 4.

Lehetőségek:

 • házi állatok megfigyelése a faluban
 • kirándulás szervezése (a budakeszi Vadasparkba)
 • állatokat ábrázoló képek gyűjtése, nézegetése, tabló készítése
 • állatok csoportosítása gyűjtött képek alapján
 • állatokkal kapcsolatos játékok szervezése
 • dramatikus játékok

A víz világnapja : március 22.

A kompetencia alapú programunk alapja a négy őselem. A január- február-március hónapok a víz project hónapjai, így a víz világnapja erre az időszakra esik. Többféle úton igyekszünk megismertetni a gyerekeket a víz fontosságáról, nélkülözhetetlenségéről az élethez.

Vízzel kapcsolatos tapasztalatszerzés:

 • nyári élmények felidézése, elmesélése
 • virágok, növények gondozása, locsolgatása
 • a víz évszakhoz kapcsolódó halmazállapotainak megfigyeltetése, tapasztalása (hó, köd, jég, zúzmara)
 • ezen a napon séta a Szent-László patakhoz

Játékok szervezése:

 • találós kérdések gyűjtése
 • papírcsónak készítése, úsztatása
 • nyelvi játékok, hangutánzó szavak gyűjtése
 • horgászós, csónakos játékok
 • északi- sarki népek élete- szerepjáték

Játékos kísérletek vízzel:

 • víz tulajdonságainak megfigyelése, halmazállapot változásai
 • víz tisztaságának vizsgálata
 • vízzel telt pohár, mint zeneszerszám
 • vízi élőlények   
 • képek gyűjtése, állatok csoportosítása élőhelyük szerint

A Föld napja: április 22.

Óvodánkban évek óta hagyomány, hogy ezen a napon a gyerekek egy- egy növényt, virágot hoznak, melyet közösen ültetünk el az óvoda udvarán.

Lehetőségek:

 • a Föld mint bolygó, földrészekkel való ismerkedés
 • földgömb, a Földön élő népek, nemzetek megismerése
 • ismerkedés lakóhelyünkkel
 • virágoskertbe palánták ültetése
 • séták szervezése
 • ismerkedés a Naprendszer bolygóival
 • a talaj védelme
 • védett állatok és növények megismerése
 • szelektív hulladékgyűjtés

Madarak és fák napja: május 10.

Lehetőségek:

 • visszatérő madarak fészkeinek felkeresése, fiókák megfigyelése
 • az udvaron lévő fáinkról kéreglenyomat készítése
 • madárhangok meghallgatása, felismerése
 • papírból madarak hajtogatása
 • mozgásos játékok
 • memória játék készítése a fák leveleiből
 • madarak csoportosítása: költöző és nem költöző madarak
 • madarak csoportosítása élőhelyük szerint